Sản Phẩm Mới

 Hồng Ngọc Mai dáng thác đổ Hồng Ngọc Mai dáng thác đổ
910,000₫
 Sơn Liễu Sơn Liễu
590,000₫

Sơn Liễu

590,000₫

 Trang đỏ Trang đỏ
650,000₫

Trang đỏ

650,000₫

 Sam Hương Sam Hương
520,000₫

Sam Hương

520,000₫

 Sam Hương gió lùa Sam Hương gió lùa
910,000₫
 Tiểu cảnh rừng Đinh Lăng Tiểu cảnh rừng Đinh Lăng
1,050,000₫
 Tiểu cảnh Rừng Sam núi Tiểu cảnh Rừng Sam núi
3,800,000₫
 Tùng kim cương dáng bay Tùng kim cương dáng bay
2,100,000₫
 Mai Chiếu Thủy Mai Chiếu Thủy
650,000₫
 Ổi tàu Ổi tàu
460,000₫

Ổi tàu

460,000₫

 Bạch Cúc giống Thái Lan Bạch Cúc giống Thái Lan
650,000₫
 Bằng Lăng dáng cóc thiềm thừ Bằng Lăng dáng cóc thiềm thừ
1,700,000₫
 Cần Thăng ghép tắc cẩm thạch - 02 Cần Thăng ghép tắc cẩm thạch - 02
1,300,000₫
 Cần Thăng dáng thác đổ Cần Thăng dáng thác đổ
780,000₫
 Kim Quýt Kim Quýt
460,000₫

Kim Quýt

460,000₫

 Kim Quýt Kim Quýt
520,000₫

Kim Quýt

520,000₫

 Kim Quýt Kim Quýt
330,000₫

Kim Quýt

330,000₫

 Kim Sa Tùng Kim Sa Tùng
3,500,000₫

Kim Sa Tùng

3,500,000₫

 Mai Chiếu Thủy Mai Chiếu Thủy
590,000₫
 Cần Thăng mini Cần Thăng mini
200,000₫