Đồ gốm decor

 Ấm trà lá trúc Ấm trà lá trúc
200,000₫
 Bình hoa dáng trụ Bình hoa dáng trụ
700,000₫
 Bình hoa gốm Nhật Bình hoa gốm Nhật
280,000₫
 Bình hoa gốm Nhật hoa hồng đỏ Bình hoa gốm Nhật hoa hồng đỏ
500,000₫
 Bình hoa Kutani Bình hoa Kutani
1,200,000₫

Bình hoa Kutani

1,200,000₫

 Bình hoa men nổi Bình hoa men nổi
1,200,000₫
 Bình hoa men xanh Bình hoa men xanh
320,000₫
 Bình hoa tròn Bình hoa tròn
700,000₫
 Bộ ấm trà men xanh Bộ ấm trà men xanh
900,000₫
 Bộ bình men lông thỏ Bộ bình men lông thỏ
900,000₫
 Bộ ly men xanh Bộ ly men xanh
220,000₫
 Bộ ly rượu sake Bộ ly rượu sake
200,000₫
 Bộ ly trà - rượu Bộ ly trà - rượu
150,000₫
 Cặp bình Kutani Cặp bình Kutani
490,000₫
 Cặp đĩa khóm trúc Cặp đĩa khóm trúc
500,000₫
 Cặp ly phu thê Cặp ly phu thê
150,000₫
 Cặp ly xanh ngọc Cặp ly xanh ngọc
100,000₫
 Chiếc lọ hoa văn gà trống Chiếc lọ hoa văn gà trống
190,000₫
 Đĩa ngũ sắc Đĩa ngũ sắc
1,500,000₫

Đĩa ngũ sắc

1,500,000₫

 Đĩa phong cảnh Đĩa phong cảnh
500,000₫