cây bonsai

 Bạch Cúc giống Thái Lan Bạch Cúc giống Thái Lan
650,000₫
 Bằng Lăng dáng cóc thiềm thừ Bằng Lăng dáng cóc thiềm thừ
1,700,000₫
 Cần Thăng (đã bán) Cần Thăng (đã bán)
0₫
 Cần Thăng dáng thác đổ Cần Thăng dáng thác đổ
780,000₫
 Cần thăng ghép tắc cẩm thạch - 01 Cần thăng ghép tắc cẩm thạch - 01
1,300,000₫
 Cần Thăng ghép tắc cẩm thạch - 02 Cần Thăng ghép tắc cẩm thạch - 02
1,300,000₫
 Cần Thăng mini Cần Thăng mini
200,000₫
 Cặp Mai Chiếu Thủy Cặp Mai Chiếu Thủy
2,100,000₫
 Cau kiểng (đã bán) Cau kiểng (đã bán)
0₫
 Cây Si Cây Si
8,000,000₫

Cây Si

8,000,000₫

 Cây si tam đa Cây si tam đa
650,000₫
 Cây Si thân củ Cây Si thân củ
460,000₫
 Duối (đã bán) Duối (đã bán)
0₫
 Găng tu hú Găng tu hú
1,000,000₫

Găng tu hú

1,000,000₫

 Găng Tu Hú Găng Tu Hú
460,000₫

Găng Tu Hú

460,000₫

 Gừa Gừa
1,170,000₫

Gừa

1,170,000₫